Welkom

Mensen vinden het belangrijk om zelf te bepalen hoe hun leven verloopt. We hechten er veel waarde aan om dingen op onze eigen manier te doen. Het idee dat we zelf de controle hebben over ons leven heet "zelfbeschikking". Het betekent dat mensen de vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken, hun eigen doelen na te streven en hun leven vorm te geven op basis van wat zij belangrijk vinden.

Maar blijft deze kostbare regie vanzelfsprekend tot het laatste hoofdstuk?


In mijn praktijk, waar ik voorlichting en begeleiding bied in de laatste levensfase, wil ik mensen helpen hun eigen regie te behouden door op tijd stil te staan bij hun eigen sterfelijkheid en zich hierop voor te bereiden. Ik moedig mensen aan die nu nog gezond en vitaal zijn om na te denken over hoe ze invulling willen geven aan hun laatste hoofdstukken van het leven, met specifieke aandacht voor zorg, afscheid en nalatenschap.

Ik heb gezien hoe mensen steeds meer in een systeem terechtkomen, waar de dood een medische aangelegenheid is geworden. Je belandt in een doolhof van (ongeschreven) regels, protocollen, zorgplannen, doelstellingen, enzovoort. Vanuit dat standpunt help ik mensen om meer inzicht te krijgen, zowel door voorlichting als door handvaten te bieden voor de juiste manier van documenteren en vastleggen.

Dit kan via een duidelijk online programma, maar een persoonlijk gesprek over jouw situatie behoort ook tot de mogelijkheden. Het doel is om mensen goed voor te lichten en hen de tools te geven om zelf, waar mogelijk, de regie te houden, zelfs in de laatste hoofdstukken van hun leven.
Petra